Mangler du værktøjer og inspiration til, hvordan du kan udvikle dit team?
Har dit team et uudnyttet potentiale?
Mangler dit team energi og teamspirit?
Kan dit team blive endnu bedre til samarbejde og kommunikation?

Jeg designer og faciliterer teamudvikling med udgangspunkt i teamets behov. Anvender teamprofiler, hvor dette er relevant.